Đào tạo sử dụng và Cung cấp bản quyền các phần mềm kỹ thuật: AUTOCAD,SOLID WORK,CATIA

- hỗ trợ kỹ thuật ,cài đặt,tư vấn, huấn luyện Phần mềm kỹ thuật

- Phần mềm bản quyền, giá cả cạnh tranh

- Đào tạo sử dụng phần mềm CATIA,SOLID WORK 

NỘI DUNG ĐÀO TẠO CATIA CƠ BẢN

 

Phần 1: Giới thiệu về CATIA V5 

Giới thiệu về CATIA V5,

Các công cụ thao tác & xem,

Làm quen với CATIA V5,

 

Học viên đạt được sau phần này

Hiểu biết về phần mềm, các bước cài đặt Catia,

Hiểu biết về các lệnh & các thao tác trong Catia

Tập làm quen với phần mềm Catia

 

Phần 2: Phác họa trong CATIA V5 

Giới thiệu về phác học trong Catia (hay còn gọi là thiết kế 2D),

Các chức năng của phác họa,

 

Học viên đạt được sau phần này.

Học viên tự thiết kế được các bản vẽ 2D

hiểu về các chức năng, cách sử dụng lệnh trong 2D

 

Phần 3: Thiết kế sản phẩm

Giới thiệu về Thiết kế sản phẩm 3D (Chi tiết),

Các tính năng cơ bản trong thiết kế 2D,

Chỉnh sửa sản phẩm 3D (Chi tiết),

Tính năng Dressing Up,

Chỉnh sửa, thay đổi các tính năng,

Quản lý sản phẩm 3D (Chi tiết),

 

Học viên đạt được sau phần này.

Dựng hình (khối Solid từ 2D) cho sản phẩm 3D,

Chỉnh sửa các đường phác họa 2D, sau khi đã dựng hình,

Quản lý các sản phẩm 3D, sau khi đã thiết kế hoàn thành,

 

Phần 3: Tạo, xuất bản vẽ 2D. 

Giới thiệu tổng quan về Tạo, xuất bản vẽ 2D.

Tạo bản vẽ & Quản lý các góc nhìn khác nhau,

Gắn thêm điều kiện cho bản vẽ,

Xem & tùy chỉnh,

Ghi kích thước cho chi tiết,

Tạo các ghi chú,

Kiểm tra bản vẽ, xuất bản vẽ & In,

 

Học viên đạt được sau phần này.

Tạo được bản vẽ & các góc nhìn,

Tạo các ghi chú cho bản vẽ,

Các bước ghi kích thước, sử dụng các công cụ đo, kiểm tra kich thước,

Tùy chỉnh bản vẽ theo đúng yêu cầu

 

 

NỘI DUNG ĐÀO TẠO CATIA NÂNG CAO

 

Phần 1: Thiết kế chi tiết dưới dạng mặt (Surface)

Giới thiệu về Thiết kế chi tiết dưới dạng mặt (Surface),

Tạo khung dây mô hình hình học,

Tạo bề mặt cơ bản,

Các ứng dụng hình học cơ bản,

Hoàn thành mô hình hình học trong thiết kế sản phẩm 3D,

Chỉnh sửa mô hình hình học,

Cách sử dụng lệnh,

 

Học viên đạt được sau phần này.

Tạo được các bề mặt cơ bản trong thiết kế sản phẩm dạng bề mặt,

tạo được đường Spline trong môi trường 3D,

Chỉnh sửa các đường biên dạng của chi tiết,

Cách sử dụng các lệnh thiết kế bề mặt cơ bản,

 

Phần 2: Lắp ghép (Assembly Design)

Giới thiệu về các bước lắp ghép

Các chi tiết cần lắp ghép lại với nhau, 

Các loại kết nối, vị trí cho một bản vẽ với các chi tiết cần lắp ghép,

Tính toán va chạm các chi tiết sau khi lắp ghép, 

 

Học viên đạt được sau phần này.

Hiểu được các bước lắp ghép cho các chi tiết thành sản phẩm,

Các loại lắp ghép, qui trình lắp ghép

Tính toán, chỉnh sửa nếu lắp ghép bị va chạm,

 

Phần 3: Tạo, xuất bản vẽ 2D. 

Giới thiệu tổng quan về Tạo, xuất bản vẽ 2D.

Tạo bản vẽ & Quản lý các góc nhìn khác nhau,

Gắn thêm điều kiện cho bản vẽ,

Xem & tùy chỉnh,

Ghi kích thước cho chi tiết,

Tạo các ghi chú,

Kiểm tra bản vẽ, xuất bản vẽ & In,

 

Học viên đạt được sau phần này.

Tạo được bản vẽ & các góc nhìn,

Tạo các ghi chú cho bản vẽ,

Các bước ghi kích thước, sử dụng các công cụ đo, kiểm tra kich thước,

Tùy chỉnh bản vẽ theo đúng yêu cầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Feedback
Your name Email
Code security captcha
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ- THƯƠNG MẠI ĐÔNG VIỆT
Địa chỉ: 163-Tây Hòa-Phước Long A- Quận 9-TpHCM
Xưởng: 147 A, Đường 339, phường Phước long B, Q 9,Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 0903 85 84 18 ( Anh Đông) -08.665.313.61- FAX: 08.5409.69.31 Mail:cokhidongviet@cokhidongviet.com  ; nxdong78@yahoo.com